www.doktornordstrømsklinikk.no

Ned i vekt?

Bestill time her for innledende konsultasjon


Behandlings-metoden som brukes ved klinikken har fokus på gjennomføring av din livsstilsendring. Metoden gir deg hjelp og støtte til å nå dine mål.

De to hovedteknikker som brukes i behandlingen ved klinikken er motiverende intervju og SMART-metoden som er anbefalt av Helsedirektoratet.

I behandlingen får du hjelp og veiledning til å definere dine mål og holde fokus for å nå de. I samarbeid med din behandler lager du en plan som er tilpasset for deg.

Planen som skal lages skal være konkret og følge SMART-prinsippet:

Spesifikk: Konkret i forhold til hva endringen innebærer.

Målbar: Det vil være fokus på dine delmål og veien til å nå ditt endelige mål

Akseptabel: Det er din plan, du skal akseptere den og har vetorett.

Realistisk: Ditt mål og veien til å nå det skal være realistisk for deg i forhold til din livssituasjon for øvrig. I forbindelse med vekttap viser det seg ofte at den vekt som kroppen trives best med gjerne er litt over det mål som personen setter seg til en start. Behandlingen vil også ha fokus på å korrigere dine mål underveis.

Tidsbestemt: Det defineres tidspunkter der behandlingen evalueres.


Påmeld deg 12 ukers slankeprogram her

Påmeld deg helgekurs her