www.doktornordstrømsklinikk.no

12 ukers program

  • Ukentlig oppfølging.
  • Dag 1: Videokonsultasjon hvor dine mål kartlegges. Ditt daglige kaloribehov estimeres. Ut ifra dette får du hjelp til å sammensette en plan for hva du bør spise for å nå dine mål.
  • Uke meny som også kan passe å servere til resten av familien.
  • Ved behov har du mulighet for å skrive med helsepersonell.
  • Ditt kaloribehov tilpasses underveis i programmet.
  • Videokonsultasjoner underveis i programmet.

Påmeld deg 12 ukers program

Fyll ut skjemaet.

Når du har fylt ut skjemaet vil du bli kontaktet av 

www.doktornordstrømsklinikk.no

for timeavtale med videre.

Faktura vil bli tilsendt deg per e-post. 

Liste over avkrysningsruter*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Meldingen din er sendt.

Programmet bygges opp etter SMART-prinsippet:

Spesifikk: Konkret i forhold til hva endringen innebærer.

Målbar: Det vil være fokus på dine delmål og veien til å nå ditt endelige mål

Akseptabel: Det er din plan, du skal akseptere den og har vetorett.

Realistisk: Ditt mål og veien til å nå det skal være realistisk for deg i forhold til din livssituasjon for øvrig. I forbindelse med vekttap viser det seg ofte at den vekt som kroppen trives best med gjerne er litt over det mål som personen setter seg til en start. Behandlingen vil også ha fokus på å korrigere dine mål underveis.

Tidsbestemt: Det defineres tidspunkter der behandlingen evalueres.

0